Et selvbilde i et speilbilde

NinaSpeil_2

Hva ser du når du ser i speilet?

Ser du tiden som har gått og livet som var?

Eller ser du levende drømmer og livet som fortsatt er!

Hva ser du når du ser i speilet?

Ser du manglene, skavankene, sårene?

Eller ser du mulighetene, erfaringene og mestringen de ga deg!

Hva ser du når du ser i speilet?

Ser du det rare, ulike, fæle?

Eller ser du det unike, spesielle og vakre!

Hva ser du når du ser i speilet?

Ser du det jeg ser?

Ser du at du er bra nok som du er!

Å se seg selv i speilet kan bety flere ting. Det kan handle om nettopp det – å se seg i speilet, sjekke sveisen og om det er noe mellom tennene. Du ser et levende bilde av deg selv. Men, et selvbilde er langt mer enn et speilbilde. Det er også det bildet vi har av oss selv, inne i eget hodet. Og hvordan påvirkes ditt selvbilde av hva du ser i speilet, og hvordan du deretter vurderer det du ser?

Å se seg i speilet kan også handle om å se seg selv utenfra, for så å gjøre seg viktige refleksjoner rundt hvem man er, og hvordan man er. Slike refleksjonsrunder tror jeg er en viktig ting å gjøre med jevne og ujevne mellomrom. Det er både bra og nyttig!

Men, speilet kan være en lumsk venn. For hva ser du når du ser i speilet? Hva lar du speilbildet fortelle deg? Jeg tror mange av oss kan ha nytte av å øve oss på å se i speilet på nytt. For min egen del har det vært spennende, og til tider helt magisk, å spørre mennesker rundt meg om å være mitt «speil». Spesielt er barn en herlig speil-venn! Det er slett ikke enkelt, og ganske skummelt. Men du verden så godt det også er! Hva ser DE når de ser meg? Hva tenker de om mitt speilbilde? Hvordan får jeg dem til å føle seg? Hva ved meg setter de mest pris på? Skumle spørsmål! Men, verdien av svarene er så uendelig mye større enn redselen for å stille spørsmålene!

Min utfordring til deg: Hva ser du når du ser i speilet? Spør folka rundt deg om hva de ser. Ser de det samme som deg? Og våger du å se etter, og tro på alt det fine de ser?

Kanskje er dette et tema du kunne tenke deg et foredrag om? Sjekk gjerne ut her: https://www.ninanakling.no/foredrag/

Foto: Hilde Brevig