Suksess – har du fått det?

En suks-C kommer lenge etter en suks-A og en suks-B.
Suks-C

Har du oppnådd suksess – et ganske vanlig spørsmål. I utgangspunktet helt ufarlig også. Men, hva om du aldri kjenner at du kan svare «ja» på spørsmålet? Og er det slik at du da aldri kommer helt i mål, eller når dit hvor vi alle skal? Er suksess målet for vår verdi?

Nei, jeg velger å se på det litt annerledes. Jeg tenker at suks-C bare er nr tre i rekken. Før dette kommer både suks-A og suks-B, som begge bør være langt mer viktig enn nevnte suks-C. Ofte jager vi etter et resultat, og blir litt blinde underveis. Resultatet vi higer etter er som regel også avhengig av andre. Når hastigheten mot målet blir høy, kan vi av og til glemme utgangspunktet, det som teller. Derfor er det for meg blitt viktig å rette fokus mot det som kommer før en eventuell suks-C.

Suks-A er du i kraft av at du ER. Du er allerede bra nok fordi du er du. Og, jo bedre kjent du blir med deg selv, tar vare på deg selv og jo mer du utvikler deg, jo mer pleier du din suks-A.

Suks-B gjør du ved å gjøre det du liker. Gjøre jobben du synes er spennende, holde på med hobbyen du elsker. Alt du fyller livet ditt med er din suks-B.

Suks-C får du som en bonus til de to første. Det er andre som styrer om du oppnår suks-C. Dette har du langt mindre kontroll over, og er noe du kun bør se på som en eventuell bonus, og ikke som en bekreftelse på din verdi som menneske.

Så – se på deg selv først og fremst som en SUKS-A, som gjør en SUKS-B! Og, som en god bonus, vil du mest sannsynlig oppleve at andre liker deg og det du gjør så godt, at du oppnår en SUKS-C.