KURS

Nakling Entusiasme AS tilbyr kurs som setter igjen faglig og følelsesmessig inntrykk!

Våre kurs bærer preg av vår tro på at inspirasjon, basert på kompetanse, kan skape utvikling.
Innholdet i kursdagene er faglig forankret og godt krydret med mange, og gjenkjennende eksempler fra hverdag og arbeidsliv.
Vårt mål er at deltakerne skal sitte igjen med verktøy, tips og nye tanker de umiddelbart kan ta i bruk.
Samtidig er det viktig for oss at dagen gir en liten dose ekstra energi for nye arbeidsdager.

Som en deltaker sa: «Nå har jeg mer lyst til å gå på jobben enn jeg hadde da jeg kom!»

Eksempler på hva Nakling Entusiasme AS tilbyr:

 • “Skal vi være venner” (om vennskapsbygging)
 • “Kan jeg være med å leke” (lekekompetanse)
 • “Noen sår kan ikke plastres” (forebygging av mobbing)
 • “Vi har en plan” (rammeplan i praksis)
 • “Foreldre og ansatt – to sider av samme sak”
 • “Min båt er lastet med” (livsmestring og psykisk helse)
 • “Den virkelige ressursen er DU” (verdier, motivasjon og arbeidsglede)

Alle kurs tilpasses bestillers behov.

 • “Det var måten du sa det på” (kommunikasjon)
 • “Den virkelige ressursen er DU” (verdier, motivasjon og arbeidsglede)
 • “Leder, hvem jeg” (ledelse)
 • “JEG har ikke bedt om disse endringen” (endringsprosesser, endringsvilje- og uvilje)

Alle kurs tilpasses bestillers behov.

– Vi lager kurs og kurspakker tilpasset deg og din bedrifts ønsker og behov
– Ta kontakt for en prat, så finner vi den beste løsningen for dere

«Nina har en egen evne til å formidle det alvorlige på en leken måte! Lederne i kommunale og private barnehager ble utfordret til å jobbe med seg selv gjennom selvrefleksjon over temaene rolleforståelse og faglig ståsted. Hun bidro til at vi er blitt tryggere på tydeligheten i rollen som pedagogiske ledere i barnehagen. Hennes energi og evne til å leke med faget smitter!»

Line Løvjomås Larsen, Barnehagefaglig rådgiver Froland kommune