Utgivelser

Bok

Tenk om det går!

Denne boken gir deg et «Tenk om det går!»-perspektiv på blant annet initiativ, handlekraft, motstand og endringsmot. Du vil kjenne på refleksjon, nyoppdagelse og gjenkjennelse. Ja, og det er en mulighet for at du vil trekke på smilebåndet også. Boken gir deg også tips og spørsmål til ettertanke, slik at du kan fortsette refleksjonene alene eller sammen med kollegaer, familie eller venner.

Bok

Superkollega

Denne boken gir deg et «Tenk om det går!»-perspektiv på blant annet initiativ, handlekraft, motstand og endringsmot. Du vil kjenne på refleksjon, nyoppdagelse og gjenkjennelse. Ja, og det er en mulighet for at du vil trekke på smilebåndet også. Boken gir deg også tips og spørsmål til ettertanke, slik at du kan fortsette refleksjonene alene eller sammen med kollegaer, familie eller venner.

Bok

Leder eller pedagog - ja takk, begge deler!

En bok om mellomlederrollen, satt i en barnehagesetting. Hvert kapittel har refleksjonsspørsmål man kan jobbe med i ledergruppen, samt for egenutvikling.

Masteroppgave

Jeg er Barnehagen

Masteroppgave i Utdanningsledelse levert mai 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge (nå Universitetet i Sørøst-Norge). Dette er «En kvalitativ studie av styreres lederidentitet og deres opplevelse av egen lederrolle i barnehagen». 

Kontakt meg

Telefon: + 47 99 49 31 19
E – post: : nina@naklingentusiasme.no
Tømmerholtåsen 14, 3140 Nøtterøy
Nakling Entusiasme AS – Org nr 913 101 189