Utgivelser:

MASTEROPPGAVE - "Jeg ER Barnehagen"

Masteroppgave i Utdanningsledelse levert mai 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge (nå Universitetet i Sørøst-Norge). Dette er «En kvalitativ studie av styreres lederidentitet og deres opplevelse av egen lederrolle i barnehagen». 

BOK - "Leder eller pedagog - ,ja takk begge deler"

En bok om mellomlederrollen, satt i en barnehagesetting. Hvert kapittel har refleksjonsspørsmål man kan jobbe med i ledergruppen, samt for egenutvikling.

BOK - "Superkollega"

Boken viser deg “verdens beste verktøy for samhandling” – improvisasjon! Dette er en levende bok, og består av eksempler, intervjuer, øvelser og qr-koder som tar deg direkte til videoer på din tlf eller pc.