Lederutvikling og prosjekter

Flere og flere kommuner, organisasjoner og bedrifter etterspør lederutvikling som går over en viss tidsperiode. Dette er lurt!

Sammen med deg kan Nakling Entusiasme AS lage et opplegg som er tilpasset den ledergruppen dere er, og målet dere har for kompetansehevingen.

Slike prosjekter kan gjennomføres på ulike måter. Det vil være naturlig å jobbe både med forelesning, gruppearbeid, individuelt arbeid og ikke minst vilje til refleksjon. Det forutsettes også arbeid mellom samlingene. Det er vår erfaring at dette er en av nøklene til å lykkes.

Modulene kan f.eks se slik ut:

- Hvorfor skal noen la seg lede av deg

- Leder eller fagperson - når rollene forvirrer

- Kommunikasjon som verktøy

- Utvidet blikk på ledelse

- Endringsvillig eller endringsvrang

 

Utviklingsprosjektene kan lages i tett samarbeid med mine samarbeidspartnere, og vi kan således lage et tettpakket og godt opplegg som rommer langt flere emner.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!