Helt Sjef - fagdag for ledere

Å være leder i barnehagen er ikke som det en gang var. Barnehagene vokser og forventningene om å levere kvalitet øker. Oppgavene er mange og ulike. Det skal veiledes, utvikles og handles.

Samtidig har begreper som omsorg, varme, nærhet og relasjon sterkt fotfeste i sektoren. Er det mulig å kombinere disse med forventninger og krav?

Med entusiasme og raushet stiller Tanja og Nina klare krav til fremtidens barnehageledere. Det er tid for å være Helt sjef!

Påmelding til: 

nina@naklingentusiasme.no

For mer info se HER