Vi har en plan!

Dette kurset vil være tilgjengelig fra august 2017

I 2017 kommer det ny rammeplan for barnehagen og det blir viktig å sette seg inn i denne helt fra starten av. Dette kurset vil ta for seg planens Innhold, Mening og Konsekvens.

Med et brennende hjerte for barnehagen, dens fremtid og innhold, vil Nina får deg til å reflektere over rammeplanens rolle for ditt arbeid. Barnehagekvalitet handler mest om vi som er der, hvem vi er og hvordan vi er. I en tid hvor utviklingen går raskt er det viktig å ha både hodet og hjertet med seg.

Ønsker du å være forberedt?

Bestill kursdag nå på nina@naklingentusiasme.no