"...det var måten du sa det på!"

Ole Brum sa det så fint: ”Det hørtes klokt ut inne i hodet mitt, men så skjedde det noe på veien ut…” Har det hendt at det du tenkte du skulle si hadde et annet innhold da det ble til uttalte ord?

Kommunikasjon er lett når det er lett, men noen ganger krongler det seg til for oss. Å møte mennesker med anerkjennende kommunikasjon og et imøtekommende kroppsspråk er viktig, men ikke alltid like lett.

Uttrykket ”Det var ikke det du sa, men måten du sa det på” er velkjent for de fleste. Men, hvilken måte er den rette måten å si ting på? Svaret henger sammen med tid, sted og person, og ikke minst følelsene som er involvert. Både dine og mottakers.

Eksempler på innhold:

  • Hva er kommunikasjon
  • Teknikker
  • Kroppsspråk
  • Hvem er du i kommunikasjonen
  • Anerkjennende og krenkende kommunikasjon
  • Konflikt

Dette kurset passer for de som kommuniserer med andre mennesker - altså oss alle!