Skal vi være venner? Et kurs om Fellesskap, Vennskap og Deltakelse

"Man kan ikke eie noe mer verdifullt enn en god og hengiven venn"  (Sokrates)

Alle mennesker trenger og fortjener minst EN venn! I barnehagen har vi lenge sagt "alle leker med alle". Men, er det riktig å forvente at alle til en hver tid skal leke med alle? Handler ikke vennskap også om retten til å velge bort? Det er likevel en fin balanse mellom det å kunne velge bort og det å eksludere.

Fellesskapet er et gode. Å kunne få være del av noe sammen med andre krever også deltakelse. Dette igjen handler om rettigheter og plikter. Det er store ord å forholde seg til, selv for voksne. Men, retten til deltakelse og få være en del av et fellesskap gjelder også for våre yngste. Hva handler dette fellesskapet om, hvordan deltar de yngste og hvilke rettigheter og plikter innebærer dette?

Kurset vil handle om bla:

- Rett til deltakelse

- Den viktige vennen

- Fellesskapets goder

- Lekens viktige plass

 

Kurset passer for hele personalet.