"Kan jeg være med å leke?"

Rammeplanen sier: "Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom".

Men, hvor er det blitt av leken? Kan det være slik at vi i denne dokumentasjonens og kartleggingens tid, av og til glemmer å gi leken den oppmerksomhet vi burde i barnehagen? Gir vi rom for lekens egenverdi og tilrettelegger vi for at barna skal kunne utfolde seg i leken og være i den tilstanden over tid?

Formålsparagrafen sier: "Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap"

Gir vi barna tid og rom til lek når det passer dem, og lar vi barna være i lekens flytsone og utøve den muligheten til refleksjon som leken gir?

Barn leker, hele tiden. Det er lett å bli enige om at lek er viktig for barna, men hva er lek og hvorfor leker barn hele tiden? Er det kanskje slik at det er barna som virkelig vet hva lek er, og at vi voksne har glemt det litt? Hvordan kan vi finne tilbake til denne befriende følelsen leken gir, hvordan tilrettelegger vi for at barna skal bygge den, utvikle den og blomstre i den?

"Alt var så mye bedre før i tiden". Er det slik med leken også? Hvor ble det av den sunne, gamle leken vi lekte da vi var små? Det er ikke sikkert den er borte, kanskje har den bare fått et "nytt" utseende?

 

Kurset handler om:

* Hva er lek

* Lek før og nå

* Den voksnes rolle i leken

* Lek, Læring og Utvikling - Danning?

* Barn som ikke leker

 

Kurset passer for alle ansatte i barnehagen.