Leder eller pedagog - ja takk begge deler!


Er du pedagogisk leder for første gang, eller har du vært i stillingen en stund? Har du kjent på lederoppgaven og av og til kjent at du skulle hatt en slags "oppskrift" på hvordan du skal håndtere den? Kanskje har du tenkt at det er styreren som er leder, og ikke du?

Pedagogisk leder i en barnehage innehar en typisk mellomleder rolle, og mange finner denne vanskelig å håndtere. Det er mange hensyn å ta, og til tider vanskelig å vite hvilke du skal prioritere og ikke.

Dette kurset omhandler blant annet metodeverktøy, det å være leder i endrings- og utviklingsarbeid, kunsten å lede mennesker, finne balansen mellom det å være leder, kollega og venn, tips for enkel møteledelse og  det å finne balansen mellom det å ha beslutningsiver og beslutningsangst.

Kurset kan gi deg en kurv med verktøy, ideer og personlig "guts" når lederrollen kjennes litt fremmed, og kanskje litt skummel.

 

Kurset passer for pedagogiske ledere, også de som eventuelt jobber på dispensasjon, og styrere