Gjøre, høre, ta og se - slik vil vi alle lære det

”Noen lærer best gjennom å sitte stille og høre, noen lærer best ved å få lov til å bevege seg, se og gjøre tingene. Noen lærer best sammen med andre mens andre lærer best alene. Det handler om å finne elevenes læringsstil – den måten hver enkelt lærer best på.” Håvard Tjora – Blanke Ark TVN.


Kan denne måten å jobbe på fungere i barnehagen også? Helt klart, og det kan hende metoden ikke er så ukjent som man kanskje skulle tro ved første øyekast. Har du for eksempel noen gang brukt mer tid på å roe ned barna i samlingsstunden enn på det du egentlig hadde planlagt å gjøre? Føler du av og til at det er vanskelig å sørge for at innholdet i temaet dere jobber med når fram til barna? Hvordan fanger man både oppmerksomheten og interessen til barna på en enkel, morsom og spennende måte?


Dette kurset gir deg innblikk i arbeidsredskapet som også Blanke Ark har benyttet seg av. Dette kan hjelpe deg i møtet med de nevnte utfordringene. Det vil gi deg gode muligheter for mestringsfølelse både for deg og barna, i arbeidet med samlingsstund og prosjekt- og temaarbeid uten å skape store endringer ved måten du allerede jobber på.
 


Kurset kan handle om:


-    Læringsstiler – et godt arbeidsredskap? Hvordan metoden kan brukes på en enkel og tilpasset måte
-    Nyttige aha-opplevelser fra hverdagen
-    Mestring og ”flyt” – motiverende drivkrefter for både barn og voksne
-    Et bredere blikk på medvirkning.
-    Gi en tro på egen faglighet og kompetanse

 

Kurset passer for hele personalet.