Foreldre og ansatt - to sider av samme sak!

Dette er et kurs hvor det er viktig at både foreldre og ansatte er tilstede.

Noen ganger er det lett å forstå hverandre, andre ganger kan det være litt mer vrient. Mange missforståelser oppstår fordi man tror den andre part vet hva en både tenker, mener og snakker om. Tankene, bekymringene og spørsmålene kan være mange, men også ulike i forhold til hvilken gruppe man representerer. Med bruk av humor, lett gjenkjennelige eksempler og hverdagsbilder får begge parter her et innblikk i hva den andre part tenker og har som ansvarsoppgaver.

Foreldre:

Når man blir foreldre dukker det gjerne opp mange spørsmål. Mange av disse dreier seg om voksenrollen. Hva blir anderledes nå? Hva er lurt og hva er mindre lurt i oppdragelse av barn? Noe kommer av seg selv, andre ting ønsker man litt hjelp og veiledning til. Og så får barnet plass i barnehagen. Men hvordan forholder man seg til de ansatte der? Hva bestemmer de, og hva kan og skal dere som foreldre bestemme?

Ansatte:

Hvordan forholder man seg til foreldre som har et annet syn på oppdragelse enn barnehagen? Hvilken rolle og posisjon har de ansatte i forholdet til barnet og foreldrene? Hvilke grenser gjelder mer, eventuelt mindre, i en barnehage enn de gjør i hjemme?

For at man ikke skal komme på "kollisjonskurs" kan det være godt å ha et felles kurs om voksenrollen sett fra begge parters ståsted. Dette kan gjøre det lettere å både forstå og akseptere hverandres tanker, og være et godt utgangspunkt for den felles oppdragelsen av barnet.

Kurset omhandler:

- Grensesetting

- Mestringsfølelse og trass

- Når følelser og fornuft ikke spiller på lag

- Samtaler mellom foreldre og ansatte i barnehagen

 

Kurset egner seg veldig godt til foreldremøter hvor også de ansatte er tilstede, og har en varighet på 3 timer.