Et utvidet blikk på ledelse - indianersnakk og froskekoking

Dette kurset fungerer som en utvidelse av kurset Leder eller pedagog - ja takk begge deler, og vil fungere best i pakke sammen med dette.

En leders oppgaver er mange og sammensatte, og noen ganger kan det kjennes ut som om dine medarbeidere og du "ikke snakker samme språk". Det handler om hvilke perspektiver man har som utgangspunkt, hvilke rammer man ser verden ut i fra. Om man som leder skal kunne bygge og vedlikeholde relasjonen til de ansatte blir det viktig å få et så tilnærmet helhetlig bilde av virkeligheten som mulig. Hvordan får man til dette?

En organisasjon vil ikke fungere uten ledelse, derfor er det ofte nettopp ledelse man snakker om når man skal beskrive eller jobbe med organisasjonens innhold og kvalitet. Men, det er også slik at en hver organisasjon består av langt flere deltakere enn ledelsen. Har ikke disse deltakerne også et medansvar for organisasjonens totale kvalitet? Hvordan sørger man som leder for å skape og ivareta dette medarbeiderskapet?

Alle organisasjoner står jevnlig overfor små og store endringer. Og det er slett ikke alltid slike endringer fryder spesielt mye. Men, endringer kommer man ikke utenom. Hvordan skal man som leder forholde seg til endringene selv, og ikke minst hvordan får man med seg sine medarbeidere?

 

Kurset handler om:

* Ledelse - et utvidet blikk

* Medarbeiderskap

* Konflikt

* Endring

 

Kurset passer for ledere og mellomledere i barnehage, kommunaladministrasjoner og andre etater.