Du har fått deg jobb i barnehagen

Det er ikke alltid så lett å vite hva som kreves av en når man er nyansatt, eller kommer inn som vikar i en barnehage. Og om du forteller til noen at du nå jobber i barnehage, er det kanskje noen som sier: "Alle kan vel jobbe i barnehage, man passer jo bare unger."

Men, slik er det ikke. Særlig de siste årene er det rettet et sterkt søkelys mot kvaliteten i barnehagen. Det er personalet som er bærere av barnehagens innhold, og dermed også kvaliteten i barnehagen. Rammeplanen setter krav til de ansatte langt utover det å "passe unger".

Dette kurset vil gi deg et konkret innblikk i de ulike oppgavene og rollene du har i en barnehage, og dermed gi deg en god start som nyansatt kvalitetsbærer i barnehagen.

 

Kurset tar for seg en praktisk del med retningslinjer, rutiner og regler og en pedagogisk del med en praksisnær gjennomgang av barnet fra 1 til 6 år. Det blir også gjennomgått hvilke forventinger som tillegges en ansatt og hvordan man forholder seg til foreldre som samarbeidspartnere.

 

Kurset passer for nyansatte og vikarer.