Den virkelige ressursen er DU!

Kilden til kvalitet i barnehagen, men også i andre bedrifter, ligger først og fremst hos de ansatte. Ikke bare hvem de er, men også hvordan de er, og hvilken kompetanse de har. Ofte kan man høre at jobben er gjort når verdiene er vel formulerte og "hengt opp på veggen". Men, er dette et arbeid man blir ferdig med? Gjenspeiler virkelig det normsettet og handlingsmønsteret vi har våre verdier slik vi ønsker?

I barnehagen, som i andre sektorer, omtales deler av arbeidstakerne som "ufaglærte". Hva gjør det med de menneskene som får denne betegnelsen? Og kan man i det hele tatt si at en person med 10, 20 eller 30 års erfaring er ufaglært? Hvis de ikke er ufaglærte, hvordan skal man i så fall finne frem til, ta i bruk, og ikke minst selv kjenne på denne kompetansen? Og hvem har ansvaret for at den kommer frem?

 

Dette kurset tar for seg:

- Personalets verdier og holdninger og deres betydning for kvaliteten i virksomheten

- Hvilket fokus har du - og hvordan påvirker det dine omgivelser?

- Hvem har ansvar for at teori og erfaring møtes, og hvordan gjør vi dette?

- Sunn fornuft er ikke alltid nok

- Taus kunnskap

 

Kurset passer for hele personalet.