Bok: "Leder eller pedagog - ja takk begge deler"

I februar 2010 kom boken "Leder eller pedagog - ja takk begge deler", utgitt på GAN Aschehoug, skrevet i samarbeid med Mette Vavik.

Boken er bygd opp med mange konkrete eksempler fra hverdagen hvor hvert av eksemplene etterfølges av refleksjonsspørsmål.  Dette gjør det mulig å jobbe med temaene over tid, enten i kollegiet eller på egen hånd. Boken fungerer godt alene, men egner seg spesielt godt som en videreføring av kurset med samme tittel.

Boken bestilles HER

Om boken:

"Pedagogisk leder er kanskje den mest krevende, mest sammensatte og ikke minst den mest spennende og utfordrende stillingen i en barnehage. Du innehar en mellomlederrolle i bedriften og det forventes en del av deg som leder, ikke bare som pedagog.
Mens de aller fleste pedagoger er relativt sikre i sin rolle som pedagog, er det mange som er langt mer usikre når det kommer til lederrollen i jobben som pedagogisk leder. Vi har møtt pedagoger som er sterke både i fag og handling, kvie seg for lederdelen av jobben sin, som er sikre på at de ikke er ”gode ledere”, og som derfor undervurderer sin egen kompetanse på feltet.

Utfordringene som leder er mange, og lederoppgavene er tallrike og sammensatte. Det handler om kunnskap om, og evne til å bruke dialog som verktøy. Det handler om gjennom tillit kunne bygge relasjoner til dine ansatte. Det handler om omsorg og respekt, men også om makt og kontroll. Det handler om nærhet, og å se sine ansatte, men også om distanse, det å ivareta den nødvendige avstanden til dine ansatte. Det handler om å klare å få dine ansatte til å gå den veien det er bestemt at man skal gå, med en vilje til gjennomføring og gjerne med et smil også. Og det handler om å finne frem til sin egen styrke, sin kompetanse og sitt mot til å gripe lederrollen med begge hendene.
Vi ønsker med denne boken å gi deg et konkret og praktisk innblikk i det å være leder, gjennom våre betraktninger rundt den lederrollen pedagogiske ledere i barnehagen har."

En tilbakemelding på boken:

"Jeg har nå lest boken Leder eller pedagog og synes dere gir en flott beskrivelse av kompleksisteten i lederrollen i barnehagen. Å være leder i barnehagen kan være svært utfordrende, derfor er det flott at noen fokuserer på akkurat dette. Boken er lettlest og inneholder gode eksempler, slik jeg oppfatter den. Dette gjør at boken kan være et fint utgangspunkt for diskusjoner og drøftinger i barnehagens lederteam."

Boken kan bestilles her