Blogs

Vel overstått innkjøring

Thu, 09/24/2009 - 12:54 -- Nina.Nakling

September nærmer seg slutten og den kanskje mest intensive perioden i barnehageåret er for de fleste vel overstått. Vi snakker om "Innkjøringsperioden".

For meg er dette den mest slitsomme, mest krevende, men likevel den mest spennende og flotteste tiden i barnehagen. En merkelig kombinasjon kanskje. Hvordan kan noe være krevende og slitsomt men samtidig så flott?

Barnehagekvaliteten ikke god nok....

Tue, 06/16/2009 - 14:32 -- Nina.Nakling

I VG 16 juni forteller riksrevisjonen at de ikke er fornøyde med barnehagekvaliteten i Norge. De er hverken fornøyde med bemanning eller kompetanse.

Jeg må innrømme at jeg slett ikke er overrasket over dette. Barnehagefolk har i mange år både ropt om, og kjempet for økt bemanning og en storstilt, seriøs satsning på kompetanseheving av personalet!

Pages