Nina.Nakling's blog

En pessimists møte med Ole Brum

Wed, 03/27/2019 - 10:25 -- Nina.Nakling

 

For noen år siden brukte jeg en del tid på å se litt tilbake på eget liv. Ikke av sentimentale grunner, men heller av en gryende nysgjerrighet. Jeg var nylig utdannet førskolelærer og i møtet med barna på jobben begynte jeg å tenke på hvem jeg selv var, og veien jeg hadde fått gå for å bli den jeg nå var. Hva var det som hadde gitt meg krefter til å stå i de små og store stormene livet hadde gitt meg? Hva var den største drivkraften for meg i det å stadig gå videre, prøve nye ting, finne ny mestring? Og, var det eventuelt mulig å gi dette videre til barna og andre jeg møtte?

Mestring i konkurransetidsalderen

Tue, 08/28/2018 - 21:47 -- Nina.Nakling

Det er skummelt om det «å mestre» ender opp med å bli synonymt med å «vinne» eller «bli best»? Jeg mener det er forskjell på å vinne, det å bli best, bedre enn de andre, og det å mestre noe. Mestring kan vel så gjerne, og kanskje enda oftere, handle om å «stå han av», komme seg gjennom, og det å stå stødig gjennom og etter stormen.

Nytt år, nye muligheter..... eller?

Fri, 12/30/2016 - 15:15 -- Nina.Nakling

Det er 30. desember, årets nest siste dag, og denne helt spesielle samlingen av ord begynner å dukke opp igjen – «Nytt år, nye muligheter!»

Jeg har skrevet og sagt disse ordene selv, mange ganger. Jeg har trodd på dem også, i hvert fall nesten hver gang. For det ER noe spesielt med å starte på nytt. En ny dag, ny uke, ny måned og nytt år. Få lov til å legge noe bak seg, og begynne på noe nytt, noe friskt og urørt.

Da kvalitet ble til en jakt på resultater....

Fri, 06/06/2014 - 10:22 -- Nina.Nakling

Jeg har alltid vært opptatt av at barnehagen skal være et godt sted å være. Et sted barna får være den de er, hvor de får utforske, oppleve og sanse verden rundt seg. Et sted de skal starte på veien med å bli en best mulig utgave av seg selv. Et sted hvor de får bidra med egen stemme, egne tanker og egne uttrykk. Et sted hvor de opplever gleden i å få være med. Et sted hvor de lærer kunsten å skape og bygge gode vennskap, delta i fellesskap og skape samhørighet. Et sted hvor barna møter voksne med nære, våkne, interesserte, åpne, nysgjerrige, inkluderende, rause og varme blikk.

Måles eller ikke måles - er det spørsmålet?

Tue, 01/14/2014 - 20:51 -- Nina.Nakling

I en eller annen form tror jeg vi alle er opptatt av kvalitet. På flere fronter. Men, er det slik at en hver form for kvalitet kan måles? Jeg tror ikke det. Altså – jeg skjønner at det kanskje teknisk sett ikke er kvaliteten de vil måle når elevene skal evalueres. Men, jeg synes jeg kan skimte en sammenheng mellom slike målinger og et ønske om at skolene våre, ungene våre, skal skåre høyere på tester internasjonalt. For da kan politikerne nikke anerkjennende til hverandre og si: ”Se så flinke vi er. Kvaliteten på våre skoler ER god, det var det vi visste”.

MERKElig MERKEpreik....

Tue, 11/26/2013 - 15:19 -- Nina.Nakling

Noen ganger lurer jeg, hva er det som skjer? Hvor er fokus? Og denne gangen handler det om diskusjonen rundt hvorvidt det er viktig at barna våre er kledd i merkeklær eller ikke. Det hagler med argumentasjoner i begge retninger og det ville tatt en hel dag å gå igjennom dem alle. Jeg får bare voldsom lyst til å si noe om noen av dem.

En granskning til besvær?

Mon, 03/11/2013 - 16:01 -- Nina.Nakling

Så har VG levert ”sannheten om barnehagene” til sine lesere. Og først må jeg si at dersom tilstanden faktisk er så ille at det er livsfarlige barnehager der ut, barnehager hvor ”dødsfaren” nærmest henger over barna, ja da er jeg virkelig glad for at det kommer for en dag. Videre er jeg også glad for at det rettes fokus mot dette dersom det skjer gode endringer i kjølevannet av saken.
Men, jeg tror bildet er litt større enn det kommer frem av saken slik den presenteres.

Mange vil bli flere

Tue, 01/17/2012 - 17:39 -- Nina.Nakling

Jeg har sagt i mange år at min drøm for barnehagen er ansatte som ALLE er utdannet førskolelærer. I like mange år har jeg også forstått at dette er en litt i overkant ambisiøs tanke. Men, er det ikke lov å drømme, da? Nå kan det se ut til at det er flere enn meg som har vært innom tanken. Ikke lenge nok til å tenke den helt ut, men i hvert fall lenge nok til å tenke seg en barnehage med 50% pedagoger. So far, so good.

I den søte førjulstid.....

Thu, 12/15/2011 - 22:44 -- Nina.Nakling

Nå er det ikke så altfor mange dagene igjen til julaften og jeg gjør meg noen tanker. Det første som faller meg inn er at altfor mange barn og voksne har vonde dager å se frem til. Dager med fyll, vold og uro og dette er virkelig ikke noe å glede seg til. Tenk at høytid også kan være høytid for uting..... For alle disse ønsker og håper jeg på en rolig jul, med gode og oppmerksomme medmennesker som tør å bry seg. Og jeg lover meg selv at om jeg en dag står forran en som trenger det, at jeg har mot nok til å ta steget frem og være et slikt medmenneske.

Barnehagetante og yrkesstolthet

Fri, 10/02/2009 - 17:41 -- Nina.Nakling

Det hender mitt yrke blir omtalt i pressen. Det hender det skjer spennende ting innenfor mitt fagfelt. Dessverre hender det også ofte at min yrkestittel blir omtalt i nasjonal presse som ”Barnehagetante”. Dette provoserer meg ganske kraftig.


Altså, la meg presisere en ting med engang. Jeg skjønner at de som omtaler min yrkestittel som ”tante” ikke nødvendigvis mener dette nedsettende. Men, jeg har likevel et behov for å si noe om hva en slik betegnelse gjør med meg og min yrkesstolthet.

Pages