Blogs

En pessimists møte med Ole Brum

Wed, 03/27/2019 - 10:25 -- Nina.Nakling

 

For noen år siden brukte jeg en del tid på å se litt tilbake på eget liv. Ikke av sentimentale grunner, men heller av en gryende nysgjerrighet. Jeg var nylig utdannet førskolelærer og i møtet med barna på jobben begynte jeg å tenke på hvem jeg selv var, og veien jeg hadde fått gå for å bli den jeg nå var. Hva var det som hadde gitt meg krefter til å stå i de små og store stormene livet hadde gitt meg? Hva var den største drivkraften for meg i det å stadig gå videre, prøve nye ting, finne ny mestring? Og, var det eventuelt mulig å gi dette videre til barna og andre jeg møtte?

Mestring i konkurransetidsalderen

Tue, 08/28/2018 - 21:47 -- Nina.Nakling

Det er skummelt om det «å mestre» ender opp med å bli synonymt med å «vinne» eller «bli best»? Jeg mener det er forskjell på å vinne, det å bli best, bedre enn de andre, og det å mestre noe. Mestring kan vel så gjerne, og kanskje enda oftere, handle om å «stå han av», komme seg gjennom, og det å stå stødig gjennom og etter stormen.

Pages